ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ขาดทุนหนัก หยุดกิจการบางส่วน พักงาน 600 ชีวิต

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ขาดทุนหนักเพราะ โควิด-19 ปิดโรงงานชั่วคราวบางส่วน พักงานพนักงาน 600 คน แต่คงสถานะเป็นพนักงานบริษัทโดยไม่ต้องลาออก