ศอ.บต.

ก้าวไกล ร่วมวงจับตารัฐบาลลักไก่! เปลี่ยนผังเมือง จะนะ เป็นนิคมอุตสาหกรรม

จะนะ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ร่วมวงจับตารัฐบาลที่ส่อเปลี่ยนผังเมือง จะนะ เป็นนิคมอุตสาหกรรม

ตั้งคณะกรรมการสอบย้าย ศอ.บต.แห่งใหม่ (มีคลิป)

การย้ายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. มายังสถานที่แห่งใหม่ ที่ดัดแปลงมาจากโรงแรมเก่า ที่ไบรท์ นิวส์เคยนำเสนอไปแล้วว่า มีความคุ้มค่ […]