ศารทวิษุวัต

22 กันยายน วันศารทวิษุวัต กลางวันยาวเท่ากลางคืน

22 กันยายน 2563 เป็น วันศารทวิษุวัต ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน