ศาลจังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัยเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยว เน้นดำเนินคดีสะดวกรวดเร็วต่อเนื่อง

นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานพิธีเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลจังหวัดสุโขทัย และร่วมกันทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU […]