ศาลนครพนม

รอดุลยพินิจของศาล ตัดสิน “ครูจอมทรัพย์”บริสุทธิ์หรือไม่

เข้มข้นทุกขณะ กับคดีของครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร ที่ยื่นคำร้องขอรื้อฟื้นคดีเพื่อล้างมลทิน รอฟังคำตัดสินจากศาลว่าจะยังคงคำตัดสินเดิมที่เคยตัดสินไปแล้ว หรือจะมีคำสั่งตัดสินใหม่ให้ครูจอมทรัพย์ เป็นผู้บริสุทธิ์