ศาลปกครองกลางตัดสิน

“ติ๋ม ทีวีพูล” ชนะคดี ศาลชี้มีสิทธิ์คืนไลเซนส์ช่องดิจิตอล

“ติ๋ม ทีวีพูล” ชนะคดี ศาลชี้มีสิทธิ์คืนไลเซนส์ช่องดิจิตอล ได้เงินค้ำประกันคืน 1,500 ล้าน พร้อมอุทธรณ์เรียกค่าเสียหายอีกกว่า 700 ล้าน