ศาลสั่งจำคุกท้าวแชร์ “ภูดิส กิติธราดิลก ” หมื่นกว่าปี