ศาลสั่งปล่อยตัวณิชา

ศาลสั่งปล่อยตัว”ณิชา”เตรียมเยียวยา

ศาลจังหวัดตาก สั่งปล่อยตัว “ณิชา” แล้ว รับเงินค่าประกันตัวคืน เตรียมเยียวยา