ศาลสั่งพ่อญี่ปุ่นไม่ผิด คดีอุ้มบุญ 13 คน

ศาลสั่งพ่อญี่ปุ่นไม่ผิด คดีอุ้มบุญ 13 คน

การถกเถียงถึงคดีการอุ้มบุญกว่า 3 ปีที่ผ่านมา ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องค้ามนุษย์และขัดต่อศีลธรรมหรือไม่นั้น ล่าสุดในวันนี้ ศาลได้สั่งให้พ่อชาวญี่ปุ่นเป็นพ่ออุ้มบุญลูกทั้ง 13 คนได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องค้ามนุษย์แต่อย่างใด