ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว

ศาลให้ประกันอดีตอธิการบดี สจล. ตีราคาประกัน 8 ล.

ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวอดีตอธิการบดี สจล. ตีราคาประกัน 8 ล้านบาท เงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ