ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯวางศิลาฤกษ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 – ศาลจังหวัดนครปฐม

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 – ศาลจังหวัดนครปฐม