ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ยอมถอย!! ไมค์ พิรัชต์ ขอถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมกับ ซาร่า แล้ว

ยอมถอย!! ไมค์ พิรัชต์ และคุณพ่อพิเชษฐ์ เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อยื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่า เพื่อขอให้ศาลพิพากษา

ศาลฯมีคำสั่ง ‘ศ.ระพี สาคริก’ เป็นคนไร้ความสามารถ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่ง “ศ.ระพี สาคริก” เป็นคนไร้ความสามารถ เหตุป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้