ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

นฤมล รมช.แรงงาน ชี้รัฐให้ความสำคัญเร่งทุกหน่วยงานแก้ปัญหา ว่างงาน

ว่างงาน ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงาน โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน