ศาสตราจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์

ลือสะพัด! เพื่อไทย ทาบ ดร.สาวคนรุ่นใหม่ นั่งโฆษกเพื่อไทยแทนอนุสรณ์

เพื่อไทย — การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เพื่อเลือก กรรมการบริหาร(กก.บห.)ชุดใหม่ ในส่วนของโฆษกพรรก เดิมคือนายอนุสรณ์