ศาสนาฮินดู

ชาวฮินดู บังกลาเทศร่วมบูชาเทพเจ้าในพิธี ‘ราเคอร์ อูโพบาช’

ศาสนิกชน ชาวฮินดู รวมตัวร่วมกันสวดมนต์และสักการะเหล่าทวยเทพตามความเชื่อ ทั้งจุดธูปและตะเกียงน้ำมัน ในพิธีกรรมราเคอร์ อูโพบาช (Rakher Upobash)