ศิริพงษ์

รู้จัก “โต้ง โนโหวต” แห่งภูมิใจไทย

วินาที ที่ นายศิริพงษ์ ลุกขึ้น หลังประธานรัฐสภาขานชื่อในขั้นตอนโหวตออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้น สมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนโหวตเลือก พล.อ.ประย […]

รู้จัก “โต้ง โนโหวต” แห่งภูมิใจไทย

วินาที ที่ นายศิริพงษ์ ลุกขึ้น หลังประธานรัฐสภาขานชื่อในขั้นตอนโหวตออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้น สมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนโหวตเลือก พล.อ.ประย […]

รู้จัก “โต้ง โนโหวต” แห่งภูมิใจไทย

วินาที ที่ นายศิริพงษ์ ลุกขึ้น หลังประธานรัฐสภาขานชื่อในขั้นตอนโหวตออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้น สมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนโหวตเลือก พล.อ.ประย […]