ศิลปกรรม

งานมอบรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ภายในงานพิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 7 เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์ พร […]