ศิลปินปั้นหุ่น

ศิลปินปั้นหุ่น “จ่าแซม-หมูป่า” เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมหั่นทำพิมพ์หล่อ

ศิลปินปั้นหุ่นจ่าแซม เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลาจากเดิมคาดการณ์ไว้ 2 เดือนครึ่งแต่ ใช้เวลาแค่ 1 เดือน 13 วัน หุ่นจ่าแซมและหมูป่าก็เสร็จสมบรูณ์สวยงามแล้ว