เพลงพระราชนิพนธ์ : ใกล้รุ่ง (Near Dawn)

เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง หรือ Near Dawn เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2489 ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า […]

เพลงพระราชนิพนธ์ : ชะตาชีวิต (H.M. Blues)

เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต หรือ H.M. Blues เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษ […]

เพลงพระราชนิพนธ์ : ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men’s Blues)

เพลงพระราชนิพนธ์ ดวงใจกับความรัก หรือ Never Mind The Hungry Men’s Blues เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. 2490 ทรงพระกรุณาโปร […]

เพลงพระราชนิพนธ์ : อาทิตย์อับแสง (Blue Day)

เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิตย์อับแสง หรือ Blue Day เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 8 ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 ขณะประทับแรมบนภูเขาใน […]

เพลงพระราชนิพนธ์ : เราสู้

เพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้ เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 44 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2516 สมภพ จันทรประภา ได้ประพันธ์กลอนสุภาพ 4 บท จากพระราชดำรัสที่พระราชทานแก […]

เพลงพระราชนิพนธ์ : ยิ้มสู้ (Smiles)

เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ หรือ Smiles เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 16 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2495 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ […]

เพลงพระราชนิพนธ์ : ยามค่ำ (Twilight)

เพลงพระราชนิพนธ์ ยามค่ำ หรือ Twilight เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 15 ทรงพระราชนิพธ์ใน พ.ศ. 2495 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า […]

เพลงพระราชนิพนธ์ : มาร์ชราชวัลลภ (The Royal Guards March)

เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชวัลลภ หรือ Royal Guards March เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 7 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. 2491 ชื่อ “ราชวัลลภ” และพ […]

เพลงพระราชนิพนธ์ : เทวาพาคู่ฝัน (Dream of Love Dream of You)

เพลงพระราชนิพนธ์ เทวาพาคู่ฝัน หรือ Dream of Love Dream of You เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 ข […]

เพลงพระราชนิพนธ์ : แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)

เพลงพระราชนิพนธ์ แก้วตาขวัญใจ หรือ Lovelight in My Heart เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่12 ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. 2492 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวร […]

เพลงพระราชนิพนธ์ : ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)

เพลงพระราชนิพนธ์ ศุกร์สัญลักษณ์ หรือ Friday Night Rag เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 20 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2497 เพื่อเป็นเพลงประจำวงดนตรี “ลายคราม […]

เพลงพระราชนิพนธ์ : แสงเดือน (Magic Beams)

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน หรือ Magic Beams เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 27 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. 2501 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พ […]

1 2 3 4