ศิลาจารึก

พบมณฑปเก่าที่คลุมพระปรมาภิไธยย่อ ร.5 ถูกทิ้งในคลองที่ จ.ระนอง

ชาวบ้าน อ.กระบุรี จ.ระนอง พบมณฑปเก่าที่เดิมใช้คลุมศิลาจารึกพระปรมาภิไธยย่อรัชกาลที่ 5 พร้อมภาพยืนยันเมื่อปี 2502 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยือน จ.ระนอง พร้อมลงพระปรมาภิไธยย่อ