ศิษย์

ตร.พอใจผลการตรวจค้นวัดพระธรรมกายแม้ 2 วันยังไร้เงา”พระธัมมชโย”

พ.ต.อ.ฤษณะ พัฒนเจริญ พอใจผลการตรวจค้นวัดพระธรรมกายแม้ 2 วันยังไร้เงา”พระธัมมชโย”