ศึกษาธิการ

คดีพลิก! รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจง เรียนออนไลน์ เฉพาะเด็ก ม.ปลาย เท่านั้น

รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจง เรียนออนไลน์ เฉพาะในเด็กนักเรียน ม.4 – ม.6 เท่านั้น ยืนยันไม่มีนโยบายผลักภาระให้ผู้ปกครองซื้อสมาร์ทโฟน

ก.ศึกษาธิการ สั่งปรับลดเวลา-วันทำงาน ข้าราชการ 50%

รมว.ศึกษาธิการ สั่งปรับลดเวลาและวันทำงาน ข้าราชการ 50% มีผลตั้งแต่ 20 พ.ค. ยกเว้น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น และผู้อำนวยการฯ