ศึกษาศาสตร์

เคาะมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

ที่ประชุม กกอ.เคาะมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาจากระบบ “ทีแคส” รอบ 2 ได้ ศ.ดร.ประส […]

หลักสูตรครู 4 ปีวุ่น! สกอ.ออกแถลงการณ์แจงผ่านโซเชียล

ปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี วุ่น! เลขา กกอ.ออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียล หลังคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย “ขอนแก่น-เชียงใหม่” งดรับนักศึกษาผ่าน TCAS รอบ 1 โต้ปัจจุบ […]