ศึกในไล่ข่มเหง

ถอดบทกลอน “ศึกในไล่ข่มเหง” เตือนใจกลางสภาฯ “ลุงตู่” หมายถึงใคร

ถอดความหมาย บทกลอน “ศึกในไล่ข่มเหง” อันศึกนอกศึกไกล แต่หวั่นทรวงศึกในไล่ข่มเหง หาคนไทยหันมาฆ่ากันเอง “นายกฯ” หมายถึงใคร