ศูนยืพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ซ้อมป้องกันอัคคีภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร จัดซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย และหนีไฟ

17 มี.ค.60 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริธร ม.6 บ้านพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประ […]