ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ

นักวิจัย ชี้ ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า แอนติบอดี้เป็นบวก จะไม่ติด โควิด-19 ซ้ำ

โควิด-19 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) กล่าวว่าการตรวจแอนติบอดีอาจมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจระบาดวิทยาของไวรัสในประชากรทั่วไป