ศูนย์ดำรงธรรม อ.บางละมุง

เมืองพัทยาลงรังวัดปราสาทสัจธรรม ผู้บริหารยินดีให้ตรวจสอบเตรียมพร้อมลงทะเบียนมรดกแห่งชาติ

ตัวแทนปราสาทสัจธรรม นำเอกสารชี้แจงความถูกต้องในการก่อสร้างพื้นที่ต่างๆ หลังถูกประชาชนเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม อ.บางละมุง ในกรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ พร้อมกล่าว ปราสาทสัจธรรม จะลงเป็นมรดกแห่งชาติ ต้องมีความโปร่งใสทุกขั้นตอน