ศูนย์ตรวจแบบขับผ่าน

แคนาดา ตั้งศูนย์ตรวจ โควิด19 แบบขับผ่านแห่งใหม่ รับมือผู้ป่วยทั่วถึงมากขึ้น

เมืองเซอร์รีย์ของแคนาดาเปิดใช้งานศูนย์ตรวจ โควิด19 แบบขับผ่าน (drive-thru) แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. เพื่อรับมือกับจำนวนผู้ป่วยโควิด19