ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

Anti-Fake News! จับ 12 มือโพสต์เฟซบุ๊ก บิดเบือนข่าว โควิด19

โควิด19 โปลิศนิวส์ รายงานว่า พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ หัวหน้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti-Fake News Center กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม