ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ

ขยายสิทธิ์ที่พัก ! เราเที่ยวด้วยกัน 10 คืน เพิ่มค่าตั๋วเครื่องบิน 1 เท่าตัว

เราเที่ยวด้วยกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.)