ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เช็กเลย ! สถานที่เปิด – ปิด มาตรการ พื้นที่สีส้ม 20 จังหวัด

พื้นที่สีส้ม (30 ม.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศบค. ) จัดโซนพื้นที่ควบคุมสีส้ม 20 จังหวัด