ศูนย์บำบัดยาเสพติด

ป.ป.ส. แนะ!! อย่ากลัวที่จะโทรแจ้งและบำบัดรักษายาเสพติด

ป.ป.ส. แนะประชาชนอย่ากลัวโทรแจ้งปัญหายาเสพติด เพราะยาบ้ามีราคาถูก เม็ดละ 20 บาท พร้อมเปิดศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยความสมัครใจ