ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

มหาดไทย สั่งการ!! ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค พร้อมดูแลอย่างเคร่งครัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวง มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการ