ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ปู่วัย 80 ปี ติดโควิด-19 เสียชีวิต รายที่ 2 ของจังหวัด

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC เผย ปู่วัย 80 ปี ชาวนราธิวาส ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต ถือเป็นรายที่ 2 ของจังหวัด และเป็นรายที่ 58 ของประเทศไทย

กรมควบคุมโรค เน้นย้ำประชาชน , สถานประกอบการป้องกัน โควิด 19 ต่อเนื่อง

โควิด19 (20 พฤษภาคม 2563) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค รายงานว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำประชาชนและสถานประกอบการ