ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถยนต์

ตร.จับแก๊งปลอมเอกสารรถยนต์รายใหญ่

ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถยนต์ แถลงจับแก๊งปลอมแปลงเอกสารรถยนต์รายใหญ่ พร้อมเปิดเฟสบุ๊คแจ้งเบาะแส