ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก

“ทิชา” ฟันธง ยิ่งตำแหน่งใหญ่โตยิ่งโกง! ยากที่จะหยุด ระบบอำนาจนิยม ได้ เว้นตัวมันเองทำลายตัวเอง!

ระบบอำนาจนิยม |เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก อดีตสมาชิกสภาปฎิรูป (สปช.)