ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กสศ.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย

เด็กเล็ก 1ใน 5 ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เหตุครอบครัวยากจนต้องทำงาน มีแนวโน้มเกิดภาวะไม่พร้อมเรียน – หลุดนอกระบบตั้งแต่เล็ก กสศ. ชี้ครูปฐมวัยคือหัวใจช […]

สั่งปิดศูนย์เด็กเล็กระนองชั่วคราวหลังเจอเด็กป่วย “มือเท้าปาก”

อบต.ปากจั่น จ.ระนอง สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการชั่วคราวและทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด หลังพบเด็กเล็กในศูนย์ฯ ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากมากถึง 7 ราย