ศูนย์ภาวะฉุกเฉินโควิด

จุฬาลงกรณ์ ประกาศมาตรการ ศูนย์ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 พบบุคลากรติดเชื้อ

จุฬาลงกรณ์ ออกประกาศมาตรการ ศูนย์ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 กรณีพบบุคลากรติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย ส่งตัวเข้ารักษาในรพ. แล้ว