ศูนย์รวมดวงใจ

พ่อหลวงของปวงชน ศูนย์รวมดวงใจของพสกนิกรไทยทั้งแผ่นดิน

น้ำตาของคนไทยทั้งแผ่นดิน ต้องร่วงหล่นหลังสิ้นประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต ดวงใจของคนไทยทั้งประเทศถึงขั้นแหลกสลาย