ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

เทพไท หนุนคลังเปิด ศูนย์รับร้องทุกข์ แนะ ให้ความสำคัญปชช.4 กลุ่ม

“เทพไท”หนุนคลังเปิด ศูนย์รับร้องทุกข์ เยียวยา 5 พัน แนะ ให้ความสำคัญปชช.4 กลุ่ม “ซาเล้ง-คนไร้บ้าน-ศิลปิน-ผู้สูงอายุ”เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

วธ.เปิดสายด่วน- ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ปชช. สู้โควิด-19

“วธ.-พม.-กรมสุขภาพจิต”จับมือ เปิดสายด่วนพร้อม ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ยัน ตอบคำถามทุกมาตรการช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง