ศูนย์ร้องเรียนปัญหาน้ำ

กรมชลประทาน เชียงใหม่ เปิดศูนย์ร้องเรียนปัญหาน้ำ ร่วมกับกลุ่มใช้น้ำอ่างฯแม่ตูบ

กรมชลประทาน เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 (อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสามารถแก้ไขเรื่องน้ำ