ศูนย์วัฒนธรรม

“กอบศักดิ์” เผย เร่งสรุป! โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก

“กอบศักดิ์ ภูตระกูล” นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เผย ครม.เศรษฐกิจเร่งสรุปโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม วงเงิน 1.2 แสนล้านบาท