ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทะเลและอ่าวไทย

เร่งช่วยเหลือ “โลมา” ที่จ.สุราษฎร์ฯ

จนท. จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทะเล และอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เร่งให้การช่วยเหลือโลมา หลงทางเข้ามาในคลองบา […]