ศูนย์วิจัย ธนาคารออมสิน

ศูนย์วิจัย ธนาคารออมสิน เผย ธุรกิจขนส่งสินค้าและสุขภาพ ฟื้นตัวไว

วันนี้ 20 พ.ค. สถานีข่าวกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย ธนาคารออมสิน เผย “ธุรกิจขนส่งสินค้าและสุขภาพ คาดฟื้นตัวไว ส่วนธุรกิจสายการบิน