ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากวิกฤติพื้นที่การเกษตรเสื่อมโทรม ใน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทร […]