ศูนย์สุขภาพจิต

ฟื้นฟูจิตใจ! ศูนย์สุขภาพจิตเยี่ยมพนง.บิ๊กซีหลังเหตุระเบิดคาร์บอมบ์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 นำเจ้าหน้าที่พบปะพนักงานห้างบิ๊กซีปัตตานี ประเมินสุขภาพจิตหลังเหตุระเบิดคาร์บอมบ์