ศูนย์อำนวยการ

ทช. ร่วมมือกับ ศรชล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับศูนย์ประสานการปฏิบัติ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้เป็นศูนย์อำนวยการฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ได้มอบห […]