ศูนย์เฉพาะกิจ

รัฐบาลเตรียมเปิดศูนย์เฉพาะกิจติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วม-รับมือพายุจ่อเข้าไทย

รัฐบาลเตรียมเปิดศูนย์เฉพาะกิจ ติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง หลังสถานการณ์น้ำอยู่ในระดับสีเหลือง เตรียมพร้อมเฝ้าระวัง รับมือพายุจ่อเข้าไทยกลางเดือนสิงหาคม นี้ เตือนจ.ริมโขง เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอาจสูงถึง 1 เมตร