ศูนย์เฉพาะกิจฯ

กรมชลประทาน ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ สู้ภัยแล้ง พร้อมเข้าช่วยเหลือทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักเครื่องจักรกล แก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2562