ศูนย์เฝ้าระวัง

ศูนย์เฝ้าระวังอนุรักษ์เต่ามะเฟือง

เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา มีเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ชายหาด เขาหลัก เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆ เพราะนานมากแล้วที่เต่ามะเฟืองไม่ขึ้ […]